Monofaze Transformatör

Monofaze Transformatör  üretimi 50 VA`den 40.000 VA`e kadardır . ÇİFT SARGILI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA PRENSİBİ Monofaze bir taransformatörde genellikle  iki girişi ucu ve iki çıkış ucu mevcuttur.Bu uçlar giriş ve çıkış sargılarından alınmaktadırlar.İhtiyaca göre çıkış sargısı birden fazla olabilir. Bu sargıların teknik dildeki isimleri: Giriş sargısı:(Primer sargı) Çıkış sargısı:(sekonder sargı) Pirimer sargıya bir AC gerilim uygulandığında sekonder sargı uçlarından  yine AC gerilim alınır.

 

 


Trifaze Transformatör


Trifaze izoleli Transformatör üretimi 50 VA`den 150.000 VA`e kadardır istenilen voltaja göre üçgen veya yıldız olarak üretilir Üç fazlı transformatörler bütün üç fazlı sistemlerde , endüstriyel cihazların daha sağlıklı çalışması ve insan güvenliğinin ön planda olduğu yerlerde sadece izolasyon amaçlı kullanılır. Sargılar arası ve sargı gövde arasına uygulanan yüksek izolasyon takviyesi ile imal edilirler. Firmamız istenilen değerlerde üç faz izolasyon transformatörlerinin imalatını yapmaktadır.

 

 

 

Kutulu Transformatör

 

Kutulu Transformatör üretimi 100 VA`den 150.000 VA`e kadardır istenilen voltaja göre üretilir Tek fazlı ve Üç fazlı transformatörler bütün sistemlerde ,endüstriyel cihazların daha sağlıklı çalışması ve insan güvenliğinin ön planda olduğu yerlerde sadece izolasyon amaçlı kullanılır. Sargılar arası ve sargı gövde arasına uygulanan yüksek izolasyon takviyesi ile imal edilirler. Firmamız istenilen değerlerde üç faz izolasyon transformatörlerinin imalatını yapmaktadır.

 

Monofaze Regülatör

Çalışma Voltaj Aralığı

Standart Modellerde -150 / 250 V giriş 220 V çıkış
Özel Siparişlerde       -120 / 230 V giriş 220 V çıkış
istenilen voltajlarda özel imalat yapılır

 

GÜCÜ

DERİNLİK

YÜKSEKLİK

ENİ

AĞIRLIK

1 kVA

38 cm

23 cm

26 cm

14 Kg.

2 kVA

42 cm

23 cm

26 cm

15 Kg.

3,5 kVA

32 cm

25 cm

45 cm

29 Kg.

5  kVA

36 cm

27 cm

54 cm

42 Kg.

7,5 kVA

36 cm

27 cm

54 cm

48 Kg.

10 kVA

36 cm

27 cm

54 cm

56 Kg.

15 kVA

39 cm

30 cm

60 cm

70 Kg.

20 kVA

50 cm

85 cm

50 cm

130 Kg.

25 kVA

50 cm

85 cm

50 cm

140 Kg.

30 kVA

50 cm

85 cm

50 cm

160 Kg.

40 kVA

50 cm

85 cm

50 cm

180 Kg.

50 kVA

60 cm

100 cm

60 cm

200 Kg.

Ev işyeri, fabrika gibi yerlerde kullanılan elektrikli ve elektronik cihazlarımız şebekenin gerilimindeki voltaj düşmeleri ve yükselmelerinden dolayı zarar görmesini önlemek daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla üretilen elektronik voltaj düzenleyicilere servo voltaj düzenleyici denilir

Paketleme Transformatör

 

paketleme transformatör paketleme trafosu

Trifaze Regülatör

Çalışma Voltaj Aralığı
Standart Modellerde - 275 / 450 V giriş 380 V çıkış
Özel Siparişlerde -220 / 400 V giriş 380 V çıkış
Istenilen voltajlarda özel imalat yapılır.

GÜCÜ

DERİNLİK

YÜKSEKLİK

ENİ

AĞIRLIK

6 kVA

34 cm

86 cm

35 cm

55 Kg.

10,5 kVA

38 cm

90 cm

46 cm

96 Kg.

15 kVA

44 cm

112 cm

50 cm

140 Kg.

22,5 kVA

44 cm

112 cm

50 cm

160 Kg.

30 kVA

44 cm

122 cm

60 cm

190 Kg.

45 kVA

44 cm

122 cm

60 cm

220 Kg.

60 kVA

54 cm

130 cm

84 cm

370 Kg.

75 kVA

54 cm

130 cm

84 cm

400 Kg.

100 kVA

54 cm

130 cm

84 cm

450 Kg.

120 kVA

66 cm

150 cm

87 cm

600 Kg.

150 kVA

66 cm

150 cm

87 cm

640 Kg.

Ev işyeri, fabrika gibi yerlerde kullanılan elektriklive elektronik cihazlarımız şebekenin gerilimindeki voltaj düşmeleri ve yükselmelerinden dolayı zarar görmesini önlemek daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla üretilen elektronik voltaj düzenleyicilere servo voltaj düzenleyici denilir.

Asansör Trafosu

Frenleme Direnci

Sürücüler (hız kontrol cihazları ) ile kontrol edilen AC ve DC elektrik motorlarının kısa sürede durmasını, hızının düşürülmesini ya da kontrol edilmesini sağlamak için “invertör frenleme dirençleri” kullanılır.

Enerjisi kesilen motor durması istense de,  o anda sahip olduğu kinetik enerji sayesinde bir süre daha dönmeye devam eder. Rotor dönmeye devam ettiği için motor, bir jeneratör gibi çalışıp sürücüyü geri besler.
Bu regeneratif çalışma evresinin kısa tutulması ve ters yönde üretilen bu enerjinin ısıya dönüştürülmesi için, invertör bu enerjiyi DC’ ye çevirip, “frenleme Direnci” terminallerine bağlı olan, uygun güç ve ohmajdaki frenleme direncine aktarır

Havuz Trafosu

Havuz Trafosu  220 VOLT 12 VOLT  300 VA & 600 VA
Yüzme havuzlarında,süs havuzlarında ve bir çok aydınlatma sistemlerinde kullanılan düşük çıkış gerilimli,neme ve darbeye dayanıklı halde imal edilen trafolar dır . Genellikle nemin ve buharın yoğun olabileceği yerlerde kullanıldığından dolayı izolasyonu daha özenle yapılı

 

Şönt Reaktörü

t  reaktörler endüktif  etki oluşturan cihazlardır. Bu nedenle 'Endüktif  Yük Reaktörü'  olarak da adlandırılırlar ve kapasitif-reaktif enerjinin yüksek olduğu  sistemlerde  dengeleme (kompanze) yapmak  amacıyla kullanılırlar.

Enerji sistemlerinde kapasitif-reaktif etki oluşmasının başlıca nedenleri ;

1. Şehir merkezleri  dışına kurulmuş  TV- radyo vericileri ve radyo baz istasyonları gibi çok uzun enerji  kabloları ile beslenen sistemlerde, yük  kapasitesinin düşük  olması nedeniyle besleme kablolarının oluşturduğu  kapasitif etki  sistemin aşırı kompanze edilmesine neden olmaktadır.

2. Enerji nakil hatlarında ve  genel enerji dağıtım sistemlerinde de  benzer kapasitif etki oluşmaktadır.
3. UPS ve benzeri gibi kondansatör içeren elektronik cihazların fazla sayıda  kullanılması  veya tesise  aşırı kompanzasyon yapılmış olması  sonucunda da   sistemde kapasitif-reaktif enerji artışı olmaktadır.

Enerji sistemlerinde oluşan kapasitif-reaktif enerjinin neden olduğu başlıca sorunlar ;


1.  Reaktif enerji ceza bedeli ödenmesine neden olur,
2.  Enerji sisteminin, sisteme bağlı bulunan araç-gereç ve makinelerin verimini ve ömrünü azaltır,
3.  Sisteme daha az aktif enerji gücü akışına neden olur
4.  Enerji sisteminde istenmeyen  bakım ve onarım masraflarına neden olur

Bu problemleri ortadan kaldırmak için  sisteme paralel olarak şönt reaktör bağlamak gerekmektedir. Şönt reaktörler  endüktif  yük  oluşturarak istenmeyen  kapasitif etkiyi sönümlendirir  ve bu sayede yukarıda yazılı olan problemler ortadan kaldırılmış olur.

Şönt  reaktörler  kompanzasyon  sistemlerinin  dışında, elektrik  test  sistemleri  ve laboratuarlarda  endüktif  yük  olarak da  kullanılmaktadır. Standart değerlerde ürettiğimiz şönt reaktörleri, kompanzasyon yapılacak tesisin ihtiyaçlarına yönelik  olarak farklı gerilim ve güç değerlerinde de üretmekteyiz. Harmonik bozunumları yüksek seviyelerde olan endüstriyel tesislere  kaliteli bir kompanzasyon sistemi kurabilmek için harmonik analiz raporu ve her bir fazın  reaktif yük değerlerinin bildirilmesi gereklidir.

 

RUTİN TESTLER ( Aşağıdaki test tiplerinin tümü veya bir kısmı )

Stoklarımızda bulunan şönt reaktörlerin rutin ürün testleri üretim aşamasında EN 61558 2-20 standardında belirtildiği şekilde yapılmaktadır. Tip ürün testleri müşteri talebine bağlı olarak  yapılıp teslim edilmektedir.

- Endüktans  Testi
- Akım Testi
- Rezistans Testi
- Darbe Dayanım Testi
- İzolasyon Dayanımı Testi
- Kısa Devre Dayanım Testi
- Sıcaklık Yükselmesi Testi

Neon Trafosu

Neon trafosu 6000 v 8000 v 10000 v 15000 v 2x5000 2x6000 v 2x8000 v özel voltaj neon trafosuyapılır.NEON nedir :Neon, periyodik tablonun 8-A grubunda yeralan soygaz.Doğada dağılmış olarak ve çok küçük yüzdelerde, yalnızca atmosferde değil, aynı zamanda yeraltından çıkan doğal gazların bileşiminde de bulunur. Kuru havanın, hacim olarak %0.0018´ini oluşturur. Renksiz bir gazdır. Molekülünde tek atom bulunması ve en dış yörüngesinin 8 elektron içermesi nedeniyle çok kararlı bir yapıya sahip olan neon, kimyasal bağlar ve bileşikler oluşturmaz. Değerliliği sıfırdır. Ticari amaçla, sıvılaştırılmış havadan ayrıştırılır

.